• slidebg1 <
  Tvrtka VIVA info je inovativna tehnolo?ka tvrtka
  Pribli?avamo tehnologiju korisnicima, kako bi korisnici razvijali svoje poslovanje
 • slidebg1
  Predani razvojni tim
  specijaliziran za razvoj i implementaciju
  visoko sofisticiranih aplikacijskih (ili aplikativnih) rje?enja
 • slidebg1
  Provjerite na? individualni pristup
  Pomo?i ?emo vam u rje?avanju problema u poslovnim procesima

Razvoj aplikacija

Programske platforme i sustavi usmjereni na prijenos knji?ni?nih procesa u tehnolo?ko okru?enje te upravljanje odnosima s kupcima.

Mogu?nost dizajna, izrade, prilagodbe i implementacije programskih rje?enja prema specifi?nim zahtjevima i potrebama klijenta, u raznim poslovnim ili procesnim okru?enjima i industrijama.

Mre?ni sustavi

Na? tim sistem in?enjera projektira, implementira i odr?ava mre?ne sustave svih kategorija od manjih uredskih mre?a do kompleksnih VPN mre?a i privatnih Cloud rje?enja visoke pouzdanosti

Zastupstva

Ekskluzivni smo distributer tvrtke Bibliotheca za RH. Bibliotheca je vode?i svjetski proizvo?a? specifi?ne informati?ke opreme za knji?nice

MI SMO VIVA INFO

Osnovana 1997. godine, tvrtka VIVA info d.o.o. ve? dugi niz godina radi na izradi, usavr?avanju te implementaciji raznih programskih rje?enja te je informati?ka tvrtka s ciljem primjene i oblikovanja tehnolo?kih vje?tina kako bi svojim klijetima olak?ala i unaprijedila poslovanje.
Tvrtka VIVA info se potvrdila kao tvrtka koja proizvodi visoko sofisticirani aplikacijski softver, a posebno je poznata po programskom paketu za rad knji?nice koji ?ini mre?ni informacijski sustav ZaKi, razvijen zajedni?kim nastojanjima s Knji?nicama grada Zagreba.

20

godina

170

klijenata

2000

korisnika

If it is such a hair extensions with a wig, the bangs hairstyle, and the long straight hair wigs hairstyle that matches the back is more delicate and beautiful, and the hair extensions uk bangs can also shape the charm of the human hair extensions uk princess.

Korisni?ka podr?ka

 • Ekskluzivni smo distributer tvrtke Bibliotheca za RH

Kontakt

MB: 01321170
OIB: 22361751585
PDV identifikacijski broj HR22361751585
Upis u registar Trgova?kog suda u Zagrebu – MBS: 080177283
Transakcijski ra?un 2360000-1101280712, pri Zagreba?ka banka d.d.
IBAN HR1323600001101280712
Temeljni kapital: 520.000,00 HRK upisan u cijelosti
Predsjednik uprave: Igor ?onja